Sum kredit beveg. mengde

Sum kredit, bevegelse, i antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CrQtyCh Navnet på databasefeltet.
Nummer 5155  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.