IB mengde

Netto inngående balanse , i antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 1798  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.