Debet UB i valuta 2

Netto debet, utgående balanse , i valuta 2.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne UB i valuta 2 Debet
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 14994  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.