Mva-spesifikasjon

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Justeringer
2 - Tap på krav
3 - Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
4 - Uttak
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mva-spesifikasjon Heltall
SQL-navn TxSpec Navnet på databasefeltet.
Nummer 19105  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.