Avgiftskontroll

Hvilke omsetningsklasser som skal være tilgjengelige for kontoen.

I tabellen Hovedbokskonto utføres avgiftskontrollen når du fyller ut feltet Omsetn.klasse eller Avgiftskontroll. Du må fylle ut verdier i begge feltene. Hvilket felt du velger å fylle ut først, har ingen betydning.

På bilagslinjen utføres avgiftskontrollen når du fyller ut feltene Debet konto, Kredit konto og tilhørende Omsetn.klasse. Når du oppdaterer bilag, settes feilstatus på transaksjoner med omsetningsklasser som strider mot verdien i feltet Avgiftskontroll i tabellen Hovedbokskonto.

Hvis feltet Avgiftskontroll ikke er utfylt kan alle omsetningsklasser benyttes.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ingen mva
Verdien (1) brukes på kontoer hvor det ikke skal være MVA-beregning, for eksempel lønn (kontonummer 5000 i standard kontoplan). Visma Business tillater ikke registrering av omsetningsklassene 1 eller 4.
2 - Bare salg
Verdien (2) brukes på kontoer som bare gjelder salg. Visma Business tillater ikke registrering av omsetningsklassene 4, 7, 11, 6, 8 eller 12.
3 - Bare kjøp
Verdien (3) brukes på kontoer som bare gjelder kjøp. Visma Business tillater ikke registrering av omsetningsklassene 1, 2, 10, 5, 3 eller 9.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Avgiftskontroll Heltall
SQL-navn TxCtrl Navnet på databasefeltet.
Nummer 6898  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.