Standardkonto status

Status for koblingsforslag generert med behandlingsvalget Angi standardkonto.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Eksakt match
2 - Via kontogruppe
3 - Bekreftet
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Standardkonto status Heltall
SQL-navn StdAcSt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18479  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.