Kortnavn

Tilleggsfelt som kan benyttes til å sortere hovedbokskontoene i en spesiell rekkefølge, eller til å foreta utvalg på grupper av kontoer.

Velger du å bruke feltet Kortnavn, bør du fylle det ut for alle hovedbokskontoene. Ved en sortering på kortnavn vil alle rader hvor feltet Kortnavn ikke er utfylt bli plassert først i tabellen.

Eksempel

Hvis du har kalt konto 3010 for Avg.pl salg, slik du ønsker at kontoen skal hete i rapporter, vil kontoen bli plassert under A når kontoene sorteres etter navn. For å få den sortert under S kan du i stedet for å endre navnet, legge inn kortnavnet Salg, avg.pl i tillegg. Når du så ønsker en alfabetisk liste, sorterer du på kolonnen Kortnavn i stedet for på kolonnen Navn.

Eksempel

Hovedbokskontoene kan grupperes i ulike typer, som for eksempel Salg, Kjøp og Bank. Ved å sortere tabellen på kortnavn gis en grei oversikt over hvilke kontoer du har innen de ulike typene, eller det kan velges f.eks. kun salgskontoer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kortnavn Tekst (24)
SQL-navn AcCode Navnet på databasefeltet.
Nummer 1481  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.