Nytt kontonr

Ønsker du å bytte kontonummer, kan du legge inn det nye kontonummeret i dette feltet.

Feltet Nytt kontonr benyttes i behandlingsvalget Bytt kontonummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
SQL-navn NwAcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 6612  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.