Navn

Navnet på Hovedbokskonto.

Kontoens navn vil komme fram i statuslinjen når du refererer til kontoen under bilagsregistrering og budsjettering, slik at du kan kontrollere at du har referert til ønsket konto. Tilsvarende vil du få fram kontonavnet når du angir kontonummeret i tabellene Bedriftsopplysninger, Valuta, Bilagsart, Merverdiavgift, Automatpostering og Aktør.

Kontonavnet kan vises på lister og rapporter du vil skrive ut, som f.eks. kontoutskrifter og saldolister, eventuelt på en spesifisert resultat- og balanserapport.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 1482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.