Opplysning 1

Tilleggsinformasjon om kontoen.

Opplysningsfeltene henviser ikke til noen tabell. Du kan benytte de til en hvilken som helst tilleggsopplysning du ønsker å få registrert om hovedbokskontoer. Du kan skrive feltene ut på lister og rapporter der det er ønskelig. Du kan sortere og gjøre utvalg på feltene, tilsvarende som for alle andre kolonner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Opplysning @ Tekst (40)
SQL-navn Inf Navnet på databasefeltet.
Nummer 3529  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.