Grupperingskode

Alternativ til å bruke SAF-T kontonr for gruppering av kontoer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 40 Tekst (40)
SQL-navn GrCd Navnet på databasefeltet.
Nummer 18482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.