Gr. 6

Gruppe som kontoen tilhører.

Grupper benyttes til til utvalg og sortering av hovedbokskontoer. Vi anbefaler at du endrer navnet til et mer beskrivende navn på de grupperingsfeltene du vil benytte, og holder resten av feltene skjult.

For de som benytter Visma Portal er Gr. 12 tatt i bruk for å skille hvilke kontoer Visma Business skal vise for Salg, Kjøp, Inn- og utbetaling.

Kontogruppering 6 tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 35.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kontogruppering 6 i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontogruppering 6 Heltall
SQL-navn Gr6 Navnet på databasefeltet.
Nummer 4326  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.