Valutakurs

Valutakurs for valutaen, benyttes på bilag når hovedbokskonto angis.

Hvis utfylt blir denne verdien automatisk foreslått på bilagslinjene, når du registrerer debet/kredit kontonummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Valutakurs Desimal
SQL-navn ExRt Navnet på databasefeltet.
Nummer 14313  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.