Oppgi mengde

Ønsker du å registrere mengde på kontoen, kan du angi at markøren skal stoppe i feltet Mengde når du registrerer bilag ved å krysse av i dette feltet. Dette kan være aktuelt blant annet på salgskontoer.

Selv om du ikke krysser av i feltet, kan du flytte markøren tilbake til feltet og registrere mengde på bilag på kontoen.
Merk: Forskjellig typer enheter supporteres ikke. All registrert mengde summeres opp til tabellen Hovedbokssaldo (på tilsvarende måte som beløp). Derfor bør du holde deg til ett mengdebegrep for å få en fornuftig saldo.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn InpQty Navnet på databasefeltet.
Nummer 2223  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.