Ford.nøkkel

Via en forhåndsdefinert fordelingsnøkkel kan du få fordelt postene på hovedbokskontoen prosentvis på en eller flere ansvarsenheter. En fordelingsnøkkel kan kombinere flere ulike ansvarsenhetsklasser. Du kan bruke fordelingsnøkkelen ved bilagsregistrering.

Hvis det på samme bilag blir registrert en ansvarsenhet, vil fordelingsnøkkelen bare gjelde for eventuelt andre ansvarsenhetsklasser.

Registrerer du et bilag på to kontoer med forskjellige fordelingsnøkler, vil den kontoen du registrerer først styre fordelingsnøkkelen. En Ford.nøkkel trenger ikke bli summert opp til 100%.

Merk: Fordeling vil som standard ikke bli foretatt for reskontroposteringer. Ønsker du denne funksjonaliteten, styres dette av parameteren Generer fordelingslinjer på kunde/lev.trans. under Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ford.nøkkel Heltall
SQL-navn DstGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 1503  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Fordelingsnøkkel DistributionKey
  • Ford.nøkkel
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.