Aut.post. behandl.

Hvordan behandle automatposteringer.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ekspanderes på bilagslinjer
Hvis du under bilagsregistrering ønsker å få opp eventuelle automatposter for den aktuelle kontoen. Automatposter ekspanderes når feltet Beløp fylles ut på bilagslinjen. Du kan også benytte behandlingsvalget Ekspander automatposter i tabellen Bilag for å vise automatposter under bilagsregistrering.
2 - Beregnes ut fra periodebevegelser
Automatpostene beregnes på grunnlag av kontobevegelsene i angitte perioder.
Merk: Rutinen for automatposter virker kun hvis Aut.post. behandl. = 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser er angitt fra tabellen Hovedbokskonto, og ikke fra tabellen Automatpostering.

Det er mulig å sjekke at Aut.post. behandl. har blitt utført på Hovedbokskonto-nivå for en bestemt periode. For Aut.post. behandl. = 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser, kan tabellen Hovedbokssaldo sjekkes: Hvis feltene Sum debet aut. beveg. og Sum kredit aut. beveg. er tomme har 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser blitt kjørt. Hvis de inneholder et beløp betyr det at Aut.post. behandl. = 2 - Beregnes ut fra periodebevegelser må utføres på Hovedbokskonto igjen.

3 - Beregnes ut fra ansvarsenhetens periodebevegelser
Automatpostene beregnes på grunnlag av kontobevegelsene i angitte perioder, fordelt på ansvarsenheter.
Merk: Rutinen for automatposter virker kun hvis Aut.post. behandl. = 3 - Beregnes ut fra ansvarsenhetens periodebevegelser er angitt fra tabellen Hovedbokskonto, og ikke fra tabellen Automatpostering.

Det er mulig å sjekke at Aut.post. behandl. har blitt utført på Hovedbokskonto-nivå for en bestemt periode. Hvis Aut.post. behandl. = 3 - Beregnes ut fra ansvarsenhetens periodebevegelser har blitt kjørt, vil det bli markert for Periodebevegelser utført under feltet Trans.status i tabellen Hovedbokstransaksjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aut.post. behandl. Heltall
SQL-navn ExpAut Navnet på databasefeltet.
Nummer 3679  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.