Periodisering

Kryss av i dette feltet dersom du ønsker at dialogboksen for periodisering skal vises når du taster inn beløp på bilagslinjene. Du finner tilsvarende avkrysning i tabellen Bilagsart, slik at du kan velge automatisk periodisering ut fra både konto og bilagsart.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Per Navnet på databasefeltet.
Nummer 6266  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.