Kontoundertype

Kontoundertypen som vil benyttes ved rapportering.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Eiendeler
2 - Kostnader
3 - Egenkapital og gjeld
4 - Inntekter
5 - Ukjent
6 - Intern
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontoundertype Heltall
SQL-navn AcSubTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 18480  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.