Kontobehandl.

Avkryssingsfeltet Spesifiser transaksjoner fra ekstern applikasjon i dialogen under feltet Kontobehandl., blir ikke behandlet av Visma Business, men av eksterne systemer.

Ekstern behandling

Har du kryss i feltet Ikke adgang til å slette får du ikke slettet raden i Visma Business, selv om det ikke er transaksjoner knyttet til raden. Feltet er beregnet til bruk når et annet program har lest dataene, og du ønsker å forhindre at raden blir slettet ved en feiltakelse.

Merk: Det er ikke noen restriksjoner på hvem som kan sette eller fjerne dette krysset.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Spesifiser transaksjoner fra ekstern applikasjon
Ikke vis i periodiseringsdialogen
Ikke adgang til å slette
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontobehandl. Heltall
SQL-navn AcProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 14902  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.