Kontonr

Et unikt nummer som identifiserer Hovedbokskonto.

Kontonummeret benyttes som referanse i alle tabeller som refererer til hovedbokskonto. Dette gjelder også i bilagsregistrering og budsjettering for å få aktuell hovedbokskonto. Det er kun lov til å registrere tall i feltet, og du kan maksimalt ha nisifrede kontonummer. Norsk Standard benytter firesifrede kontonummer.

Sifre i kontonr. m/0.

Hvis du ønsker et minimum antall siffer i kontonummeret, registrerer du antallet i feltet Sifre i kontonr m/0 i tabellen Bedriftsopplysninger. Når du registrerer en ny hovedbokskonto med færre siffer enn det antallet du registrerer i dette feltet, legger Visma Business til nødvendig antall nuller foran sifferet slik at kriteriet blir oppfylt. Du har fremdeles muligheten for å registrere kontonummer med flere siffer enn det antallet du oppga i feltet Sifre i kontonr m/0.

Merk: Eksisterende kontonummer som inneholder flere siffer, blir ikke påvirket.

Har du opprettet nummerserier for hovedbokskontonummer i tabellen Kontonr-serie, bør kontonummeret ligge innenfor disse seriene. Følger du nummerseriene, blir kontonummer en unik kontohenvisning, og du kan skjule feltet Kontotype i vinduet Bilagsregistrering.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kontonr Heltall
Primærnøkkel Ja Kontonr
SQL-navn AcNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 1480  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.