Toppmarg

Toppmargen for formularet angitt i en tusendel av en millimeter.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dekn.grad Heltall
SQL-navn TpMrg Navnet på databasefeltet.
Nummer 2085  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.