Utelat sumlinjer 2

The available options in the Utelat sumlinjer dialog box is dependent on the value set in the Formulartype field.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Utelat sumlinjer 2 Heltall
SQL-navn ExSmLn2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 18934  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.