Utelat sumlinjer

Linjene du vil hoppe over i formularet.

Tilgjengelige valg i dialogboksen for Utelat sumlinjer er avhengig av verdien som er satt i feltet Formulartype.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Liste

Tidligere saldo
Saldo
Ny saldo
Sum
Hovedbok
Purrebeløp
Purregebyr
Rentebeløp
Rentegebyr
Avrunding
Å betale
Remitteringsbeløp
Totalt remitteringsbeløp
Differanse
Driftsmidler
Totalt driftsmidler
Driftsmidler hovedbok
Totalt driftsmidler hovedbok

Mva-melding

Purrebrev

Purrebeløp
Purregebyr
Å betale

Rentenota

@ % rente av @
Rentebeløp
Rentegebyr
Avrunding
Å betale

Remitteringsgiro

Ordredokument

Sum påløpt
@ % totalrabatt av @
Innbytteverdi
Spesialavgift
Fakturagebyr
Sum avgiftsfritt
@ % mva av @
@ % kildeskatt av @
Avrunding
Ordresum

Refusjonsanmodning

Leveransebeskjed

Generalnota

Kontoutskrift

Saldo ifølge hovedbok
Uttak bokført, men ikke ført av bank
Innskudd bokført, men ikke ført av bank
Uttak ikke bokført, men ført av bank
Innskudd ikke bokført, men ført av bank
Sum (pluss)
Sum (minus)
Korrigert bokført saldo
Bankens saldo ifølge kontoutdrag
Differanse
Merknad/konklusjon
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Utelat sumlinjer Heltall
SQL-navn ExSmLn Navnet på databasefeltet.
Nummer 5060  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.