Formularbehandling

Innstillinger knyttet til formularets funksjon.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ikke i bruk

Grafisk formularredigering

Vis marger
Margene er synlige på formularet. Dette gjør det enklere å plassere feltene riktig.
Avrund koordinater
Verdiene i feltene x, y,dx og dy i tabellen Formularelement blir avrundet.
Vis rutenett
Rutenett er synlig på formularet. Dette gjør det enklere å plassere feltene riktig.

Denne verdien kan også settes når behandlingsvalget Grafisk redigering kjøres. Gå til fanen Formular, velg gruppen Ark og trykk på Rutenett. I dialogboksen, velg Vis rutenett.

Dokumentkopier

Anvendt på dokumentkopier
Du vil få en melding når du gjør endringer på et formular som er blitt brukt tidligere på en ordredokumentkopi. Hvis du lagrer endringene på formularet, får du ikke kjørt ut ordredokumentkopien. Du kan kopiere formularet og gjøre endringene.
Utelat ordrelinjer
Kun ordrehodet og summene blir skrevet ut. Det blir skrevet ut en side for hver ordre.

Desimaler på mva-melding

Fjern
Fjerner desimaler i mva-melding. Gjelder på følgende mva.sum-makroer:
  • @SumUtgMva
  • @SumEUMvaMedSumKostnadsbeløp
  • @SumTilbakefMva
  • @SumInngMva
Avrund
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Formularbehandling Heltall
SQL-navn Fl Navnet på databasefeltet.
Nummer 2256  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.