Dok.typer

Dokumenttypene som formularet er relevant for.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Anvend som standard formular

Ordredokumenter

Fakturaer/kreditnotaer
Fraktbrev
Etiketter
Pakksedler
Plukklister
Ordrebekreftelser
Tilbud
Bestillinger
Godkjenningsforespørsel
Forespørsler
Produksjonsbestillinger
Ordreutskrifter

Diverse

Visma XML
Ikke send fax/e-post for sendemåte for dok.
Hvis markert blir det ikke sendt fax eller e-post når dette formularet brukes, selv om det i sendemåte for ordredokumentet som skrives ut er krysset av for dette.

Rapporter som bruker liste-formular

Åpen postliste for kunder
Purre/renteforslag
Kontoutskrift for kunder
Saldoliste for kunder
Åpen postliste for leverandører
Remitteringsforslag
Kontoutskrift for leverandører
Saldoliste for leverandører
Kontoutskrift for hovedbok
Saldoliste for hovedbok
Resultatregnskap og balanse
Kontoutskrift for driftsmidler
Saldoliste for driftsmidler
Prisliste
Bestillingsforslag
Sideelement-utskrift
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dok.typer Heltall
SQL-navn DocTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 6166  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.