Oppsettsgruppenr.

Oppsettsgruppen som mappen er tilgjengelig for, hvis det kreves i feltet Tilgjengelig for.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Oppsettsgruppenr. Heltall
SQL-navn AccGr Navnet på databasefeltet.
Nummer 4400  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Oppsettsgruppe UserGroup
  • Oppsettsgruppenr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.