Navn

Navnet på mappen.

Tips: Mapper gis vanligvis nytt navn ved hjelp av kommandoen Endre navn i Utforsker.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (64)
SQL-navn Nm Navnet på databasefeltet.
Nummer 2485  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.