Inngår i mappenr.

Den overordnede mappen, hvis mappen ikke er på øverste nivå.

Tips: Mapper flyttes vanligvis ved hjelp av kommandoene Klipp ut og Lim inn i Utforsker.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mappenr Heltall
SQL-navn SFldr Navnet på databasefeltet.
Nummer 2486  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Mappe IncludedInFolder
  • Inngår i mappenr.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.