Mappenr

Et unikt nummer som identifiserer mappen.

Merk: Hvis du trykker på + i denne kolonnen, foreslås det neste tilgjengelige nummeret. Brudd i nummerserien som skyldes slettede rader, foreslås ikke. Hvis du angir et eksisterende nummer, får du en feilmelding. Når nummeret er angitt, kan det ikke endres.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mappenr Heltall
Primærnøkkel Ja Mappenr
SQL-navn FldrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 2482  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.