Mappe ID

For intern bruk i programmet.

Identifiserer raden i datasamlingen den tilhører.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Produsent Bare produsenten kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn FlId Navnet på databasefeltet.
Nummer 8931  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.