Tilgjengelig for

Hvem som skal ha adgang til mappen.

Tips: Mapper adgangsreguleres vanligvis ved hjelp av kommandoer i Utforsker.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Bruker / Bedrift
2 - Bruker / Bedriftsgruppe
3 - Bruker / Alle bedrifter
4 - Oppsettsgruppe / Bedrift
5 - Oppsettsgruppe / Bedriftsgruppe
6 - Oppsettsgruppe / Alle bedrifter
7 - Alle brukere / Bedrift
8 - Alle brukere / Bedriftsgruppe
9 - Alle brukere / Alle bedrifter
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tilgjengelig for Heltall
SQL-navn LtTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 2483  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.