Tekst

Teksten factoringselskapet ønsker inkludert på fakturaen.

Denne teksten vil bli satt som "Note" i faktura-XML. Eventuelt annet "Note"-innhold vil bli lagt til etter factoringteksten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 1000 Tekst (1000)
SQL-navn Txt Navnet på databasefeltet.
Nummer 18802  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.