Fact.selsk.nr/KID-def.

Factoringselskapet som teksten skal benyttes for.

Må angis for at factoringteksten skal bli brukt under fakturering. Feltet har oppslag mot tabellen Factoringselskap.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Factoringnr Heltall
SQL-navn FCNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 18800  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Factoringselskap FactoringInvoiceInformation
  • Fact.selsk.nr/KID-def.
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.