Tekst 3

Den variable teksten som skal brukes av den eksterne applikasjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn Txt3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10831  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.