Tabellnavn 2

SQL-navnet for en tabell.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn TbNm2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10820  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.