Tabellnavn 1

SQL-navnet for en tabell.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn TbNm1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10819  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.