Separator 1

Separatoren som skal brukes i den eksterne applikasjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 1 Tekst (1)
SQL-navn Sep1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10822  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.