Objektnavn

Navnet for oppføringen som skal brukes av den eksterne applikasjonen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn ObNm Navnet på databasefeltet.
Nummer 10810  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.