Uttrykk 2

Uttrykket som brukes av den eksterne applikasjonen, for eksempel WHERE eller GROUP BY.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 100 Tekst (100)
SQL-navn Exp2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 10826  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.