Konfig. programnr

Programmet oppføringen er ment for.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
0 - Visma Business
1 - Visma CRM
2 - SuperOffice (Ikke supportert)
Merk: SuperOffice-støtten ble avsluttet i versjon 5.0.0.
3 - Microsoft Outlook
4 - Microsoft Exchange
5 - Microsoft Word
6 - Microsoft Excel
7 - Crystal Reports
8 - Annet
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Konfig. programnr Heltall
SQL-navn PrgNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 10813  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.