Konfig.flagg

Innstillinger som definerer virkemåten til oppføringen.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Inaktiv
Raden er inaktiv.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Konfig.flagg Heltall
SQL-navn CfFl Navnet på databasefeltet.
Nummer 10814  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.