Fra dato

Fra det tidspunktet valutakursen skal brukes.

Når programmet søker etter valutakursen for en bestemt dato, velges valutakursen i raden hvor verdien i feltet Fra dato tilsvarer gjeldende dato eller den første datoen som kommer før denne datoen. Programmet hopper over rader uten verdi i feltet Valutakurs.

Hvis det ikke finnes slike rader i tabellen Valutakurs, brukes tabellen Valuta.

Dato brukt

Bilagslinjer
På bilagene vil programmet matche fra dato med følgende mulige datoer i følgende rekkefølge fra høyeste til laveste prioritet.
  1. Bilagsdato i tabellen Bilag.
  2. Valuteringsdato i tabellen Bilag.
  3. Valuteringsdato i tabellen Bunt
  4. Dagens dato
Hvis verdien i feltet Fra dato endres og feltet Valutanr i tabellen Bilag oppdateres på nytt, blir valutakursen også oppdatert.

Når du fyller ut manglende verdier i raden Bilag i forbindelse med import, brukes ikke verdien i feltet Valuteringsdato fra raden Bunt.

Budsjettlinjer
I tabellen Budsjettlinje brukes datoen i feltet Dato som grunnlag, eller gjeldende dags dato hvis feltet ikke er utfylt. Hvis feltet Dato i tabellen Budsjettlinje endres og feltet Valutanr har en verdi, blir valutakursen også oppdatert.
Prisrefusjoner
I tabellen Prisrefusjon brukes gjeldende dato som grunnlag. Dette gjelder både manuell og automatisk utfylling i tabellen.
Sumlinjer
Ved utskrift av sumlinjer i rapporter brukes gjeldende dato som grunnlag.
Regnskapsrapporter
Gjeldende dato brukes som grunnlag i dialogbokser for disse rapportene og behandlingsvalgene:
  • Rapportene Kontoutskrift for kunder, Kontoutskrift for leverandører, Saldoliste for kunder og Saldoliste for leverandører i tabellen Aktør.
  • Resultat- og balanserapportene.
  • Behandlingsvalget Endre standard valuta i tabellen Bedriftsopplysninger.
Ordre
I tabellene Ordre, Ordrelinje og Reservasjon brukes gjeldende dato eller verdien i feltene Ordredato, Trans.dato eller Bekreftet lev.dato, avhengig av hva som er valgt i feltet Sammenligningsdato i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette brukes også som grunnlag ved oppslag i tabellene Pris- og rabattmatrise og Lagersaldo.

Dette gjelder også når et valutanummer blir foreslått i tabellen Aktør, og i tabellen Produkttransaksjon for faktureringsplandifferanser.

Når feltene Ordredato eller Bekreftet lev.dato i tabellen Ordre endres, blir verdien i feltene Valutakurs og Kostvalutakurs hentet inn på nytt i ordrehodet. Dette skjer i henhold til gjeldende verdi i feltet Sammenligningsdato i tabellen Bedriftsopplysninger.

Når feltene Trans.dato eller Bekreftet lev.dato i tabellen Ordrelinje endres, blir verdien i feltene Valutakurs og Kostvalutakurs hentet inn på nytt i ordrelinjen. Dette skjer i henhold til gjeldende verdi i feltet Sammenligningsdato i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Valutakursen må midlertidig være lik i ordren og alle i ordrelinjene.

Diverse

De samme datoene som er angitt ovenfor, brukes som grunnlag ved beregning av ekvivalente beløp i Euro bortsett fra at verdier fra hoderader ikke blir vurdert.

Verdien i feltet Bilagsdato i tabellen Oppdatert bilag brukes også som grunnlag i tabellene Oppdatert bilag, Kundetransaksjon, Leverandørtransaksjon, Hovedbokstransaksjon, Driftsmiddeltransaksjon, Åpen kundepost og Åpen leverandørpost.

I tabellen Produkttransaksjon brukes verdien i feltet Trans.dato som grunnlag.

Justering

Ved justering av valutakurs ved utskrift av ordredokumenter brukes fakturadatoen som er angitt i dialogboksen i ordredokumentet som grunnlag.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
Primærnøkkel Ja Valutanr 2, Valutanr, Fra dato
SQL-navn FrDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 14365  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.