Valutanr 2

Alternativ valuta som valutakursoppføringen er gyldig for.

Dette påvirker tabellene som du kan angi en alternativ valuta i.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Valutanr Heltall
Primærnøkkel Ja Valutanr 2, Valutanr, Fra dato
SQL-navn CurNo2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 14363  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Valuta Currency2
  • Valutanr 2
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.