SQL-filter spesialbehandling

Angi om det skal være spesialbehandling ved matching av innbetalinger.

Feltet blir brukt til å utelate kunder som ikke skal avstemmes automatisk. For eksempel CustNo <>12345.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn SqlFltSP Navnet på databasefeltet.
Nummer 15491  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.