Nr

Primærnøkkel i tabellen.

Nr=1: Setup for BankX/ConvertX.

Nr=2: Setup for Visma Payment (BabelBank).

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Primærnøkkel Ja Nr
SQL-navn PK Navnet på databasefeltet.
Nummer 15483  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.