Betalingsbehandling

I dette feltet finner du parametere som overføres til ZD_Remidef som informasjon om hvordan den standard KID-koden skal håndteres.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

KID kode generering

Ikke ledende nuller i kunde/lev.nr
Kunde-/leverandørnummer-delene i KID-kodene vil ikke bli fylt opp med ledende nuller, når antall sifre er mindre enn det som er angitt i feltet KID kunde/lev.-sifre. Dette er normalt benyttet sammen med sjekkboksen Lengdesiffer i svensk remittering.
Lengdesiffer
Et lengdesiffer vil inkluderes foran sjekksifferet, som viser siste siffer i antall tegn totalt i KID-koden (medregnet lengdesifferet og sjekk­sifferet). (Lengdesifferet inngår også i beregningen av sjekksiffer.) Dette blir benyttet blant annet i svensk postgiro.
Finsk KID beregning
Modulus 10-sjekksiffer blir erstattet av algoritmen til Solo Reference Payments. Dette brukes i Finland.
Fakturanr. først
Standard KID-kode vil bli generert med fakturanummer først. Rekkefølgen vil da bli følgende:

Fakturareferanse + Factoring-ID + Kundenummer + Sjekksiffer.

Systemet vil da produsere en omvendt KID-kode ved fakturautskrift og ved innlesing av OCR-filer. På den måten kan KID-koden bli lest inn i andre økonomisystemer, som forventer en OCR med fakturanummer + kundenummer, eller motta OCR produsert av økonomisystemer som har fakturanummer før kundenummer.

Merk: Denne parameteren må ikke benyttes sammen med innstillingen Ikke ledende nuller i kunde/lev.nr.

Feltet finnes også i tabellen Factoringselskap, og aktiveres ved bruk av feltet Std. factoringselskap/KID-kode def. i tabellen Bedriftsopplysninger.

Bruk bare kundenr. som KID
KID-kode vil kun bestå av kundenummer og sjekksiffer - gjelder ved utskrift av fakturaer, rentenotaer og purringer.
Bruk bare fakturanr. som KID
KID-kode vil kun bestå av fakturanummer og sjekksiffer - gjelder ved utskrift av fakturaer, rentenotaer og purringer.

Betalingsforslag

Remit. hvis gironr.
Remitter bare transaksjoner hvor Bankkonto eller Postgiro er angitt i tabellen Aktør, eller hvor Bankkonto er angitt i tabellen Åpen leverandørpost.
Bruk bankpartner fra leverandør/kunde
Brukes som standardverdi for tilsvarende feltet i dialogen til behandlingsvalget Lag betalingsforslag.

Behandling ved innlesing fra EBF-system

Forskuddsbetaling
Enkelte EBF-systemer behandler OCR-transaksjoner for en angitt serie forskuddsbetalinger som ikke har åpne poster, men kun forskuddsordre som ikke er fakturert. Det blir da gjort oppslag mot ordren, og sperren for forskuddsbetaling blir opphevet ved oppdatering av denne betalingen. Du finner mer om forskuddsbetaling i kapitlet Forhåndsbetaling.
Oppdater bankkonto
Enkelte EBF-systemer oppdaterer bankkonto/postgiro på leverandører/kunder, hvis formatet inneholder tilstrekkelig informasjon til finne leverandør/kunde med tilleggssøk.
Generer bunt/bilagslinjer for avregning
Bunten opprettes av EBF-systemet ved retur av avregning, og du kan ikke benytte behandlingsvalget Lag regnskapsbunt i tabellen Betalingslinje.

Kontroll av EBF-system ved innbetaling

Kontroller KID ved innlesing
KID-koden kontrolleres under import av data.
Kontroller om det ligger fakturanr. i KID feltet
Feltet benyttes når feltet KID-kode ikke inneholder en komplett KID-kode. Dette er vanlig for betalinger fra Sverige.
Vis kun summer for OCR
Kun summer pr. konto blir vist på OCR-rapporten.

Oppslag i reskontrotabeller

Søk i åpne kundeposter
Benyttes av enkelte EBF-systemer. Søk etter transaksjoner vil bli gjort i tabellen Åpen kundepost.
Søk i kundetransaksjoner
Benyttes av enkelte EBF-systemer. Søk etter transaksjoner vil bli gjort i tabellen Kundetransaksjon.
Søk i åpne leverandørposter
Benyttes av enkelte EBF-systemer. Søk etter transaksjoner vil bli gjort i tabellen Åpen leverandørpost.
Søk i leverandørtransaksjoner
Benyttes av enkelte EBF-systemer. Søk etter transaksjoner vil bli gjort i tabellen Leverandørtransaksjon.

Regler matching

Fakturanr. = En faktura
Et søk vil bli gjort etter fakturanumre i fakturanummerfeltet eller KID-feltet i filen, og en rad blir opprettet med beløpet som er innbetalt.
Transaksjonsinfo = Sum faktura
Et søk vil bli gjort etter fakturanumre fra tekstfeltet i filen, og rader vil bli opprettet for fakturanummer som blir funnet. Restbeløpet vil bli opprettet som en egen rad uten referanse.
Kundenr. + Beløp = En faktura
Et søk vil bli gjort etter fakturanummer basert på kundenummer i kundenummerfeltet eller KID-feltet i filen. Dette oppsettet vil bare legge til en rad hvis beløpet som er betalt er lik en åpen post.
Trans.info + Kundenr. + Beløp = Sum faktura
Et søk vil bli gjort for alle tilgjengelige fakturaer for kundenummer funnet i tekstfeltet i filen, og alle fakturaene vil bli oppgjort med innbetalt beløp.
Kontonr. + Beløp = Sum faktura
Et søk vil bli gjort etter alle kunder som har angitt kontonummer og åpne poster. EBF-systemet vil da begynne å gjøre opp fakturaene som er funnet, fra den eldste fakturaen og utover.

Bokføring

Banktrans pr. dato
Banktransaksjoner blir postert pr. dato.
Banktrans pr. arkivreferanse/bunt
Banktransaksjoner blir postert pr. arkivreferanse/bunt.
Banktrans pr. transaksjonsreferanse
Banktransaksjoner blir postert pr. transaksjonsreferanse.
Poster restbeløp i egen kundepost når fakturaref. mangler
Restbeløpet blir postert hvis ikke referanser blir funnet. Hvis du ikke har kryss i dette feltet blir restbeløpet oppgjort mot åpne poster sortert etter den eldste datoen først.
Poster avvikspost pr. behandlet post
En avvikspost pr. betaling med beløpsavvik blir produsert.
Benytt reskontro ved avvikspost
Feltet er ikke i bruk.
Benytt "Motreferanse"-tabellen ved remittering
Feltet Motref. benyttes ikke på bilagslinjen, men tabellen Motreferanse benyttes i stedet ved remittering.
Benytt "Motreferanse"-tabellen ved innbetaling
Feltet Motref. benyttes ikke på bilagslinjen, men tabellen Motreferanse benyttes i stedet ved innbetalinger.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Betalingsbehandling Heltall
SQL-navn CIDProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 15485  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.