Loggingsnivå

Brukes av enkelte EBF-systemer for å bestemme om utvidet logging skal foretas.

Blank/0 i feltet gir utvidet logging "av", og en tallverdi forskjellig fra 0 gir utvidet logging "på".

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn LogLev Navnet på databasefeltet.
Nummer 15510  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.