Fritekst-avstemmingsfelt

Regler for fritekstavstemming.

I dette feltet kan du legge til regler for fritekstavstemming. Vi henviser til dokumentasjonen i EBF-systemet for hvordan syntaksen er.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Tekst Tekst (260)
SQL-navn FrTxtReF Navnet på databasefeltet.
Nummer 15492  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.