EBF-system versjon

Hvis dette feltet er blankt eller versjonene er forskjellige, blir feltet oppdatert når du installerer ConvertX.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EBF-system versjon Tekst (10)
SQL-navn EftVer Navnet på databasefeltet.
Nummer 15488  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.