EBF-system brukernavn

Brukernavn for pålogging til ConvertX sin SQL-server database.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 50 Tekst (50)
SQL-navn EftUsr Navnet på databasefeltet.
Nummer 15971  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.